Strona Tematyczna!

5 Po(d)staw skutecznego sprzedawcy

Post by relatedRelated post

Na decyzję o wyborze oraz podziale zadań przewozowych w duże mierze oddziałują koszty: wydajny wydatek transportu i opcjonalny koszt transportu, czyli koszty poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów i ich udział w kompletnym środku transportu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku przewozu żądającego drogocennych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one natomiast w transporcie kolejowym i automobilowym. Koszty efektywne rosną wspólnie z odległością, jakkolwiek maleją wraz ze wzrostem ładowności środka przewozu – tu sprawdź Twarde FAKTY o Marketingu Wielopoziomowym. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa przewóz morski, który obsługuje 70% światowej wymiany.

źródło: SelfieMarkt 1 – 10 „półświadomie” wykonanych fotek w markecie

About